SAZA 2.5.1 - nová verzia

  1. Oprava chýb z verzie 2.5.0:
    • Ak bol zapnutý technický konfiguračný parameter Zrýchlené načítanie základných údajov o klientoch, nebolo možné vytlačiť niektoré prehľady.
    • Pri zapnutom parametri Zrýchlené načítanie údajov do viacstránkových formulárov bolo v účtovných pohyboch možné iba hromadné pridávanie KPD (ale nie jednotlivé).