ENERGIE 5.60 - 3. aktualizácia

  • možnosť zadať zápornú sumu aj pre stočné.
  • zmena označenia MM elektriny v číselníku spotrebičov pri zmene MM el. v číselníku miestností.
  • oprava chyby v prehľadoch pri nezadaní množstva na faktúrach