SAZA 2.6.1 - nová verzia

1. Prehľady

  • Do účtovných pohybov bol doplnený 2.variant tlačovej zostavy pre výdajky. Zatiaľ čo pôvodný prehľad č. 646 Výdajky 1 je členený podľa účtovných pohyboch a každá výdajka je na samostatnej strane, nová zostava č. 647 Výdajky 2 je členená po klientoch (a na jednej strane môže byť aj viacero výdajok pre toho istého klienta).
  • V číselníku služieb (ale aj v evidencii základných údajov a poskytovaných služieb) bol doplnený prehľad č. 160 Obsadenosť miestností ku dňu, ktorý pre každú miestnosť zobrazuje: celkový počet lôžok, počet ubytovaných žien, mužov, voľných lôžok, ako aj zoznam ubytovaných obyvateľov. Osobitne možno vyfiltrovať len miestnosti s voľnými lôžkami alebo miestnosti, v ktorých je viac ubytovaných ako lôžok.
  • V číselníku služieb, v evidencii základných údajov a v evidencii poskytovaných služieb bol doplnený prehľad č. 161 Zoznam ubytovaných klientov ku dňu, v ktorom sú zobrazené mená a príslušné čísla miestností . Štandardne je usporiadaný podľa klientov, avšak v prípade potreby možno usporiadanie zmeniť aj podľa miestností.

2. Ostatné inovácie a opravy drobných chýb

  • Pri viacužívateľskej práci v počítačovej sieti program upozorňuje, ak počítače nemajú vo Windows synchronizovaný dátum a čas. Ak je zapnutý konfiguračný parameter Zrýchlené načítanie základných údajov o klientoch a na niektorom počítači je nesprávny čas, údaje klientov nemusia byť správne zobrazované. Aby sa zamedzilo prípadným chybám, program v takomto prípade parameter automaticky vypne. Zároveň je potrebné, aby užívatelia dátumy/časy na príslušných počítačoch skontrolovali, resp. nastavili. Následne možno parameter opäť zapnúť.
  • V zostavách č. 441 až 445 týkajúcich sa zoznamu stravníkov sa výnimočne mohli vyskytnúť aj klienti so zrušenou osobnou kartou.
  • Pri zmene usporiadania kliknutím na hlavičku stĺpca v tabuľke sa niekedy nezvýraznil aktuálny riadok.