SAZA 2.5.5 - nová verzia

  1. Do hlavného menu v sekcii Číselníky bola doplnená Knižnica fráz, čo umožňuje jej jednoduchšie prvotné naplnenie. Knižnica je k dispozícii v sociálnych údajoch (individuálny plán, program sociálnej rehabilitácie, rizikový plán), v ošetrovateľských anamnézach, ako aj v dekurze.
  2. Odstránený problém z predchádzajúcich verzií 2.5.x, kedy sa po zapnutí parametra „Zrýchlené načítanie údajov do viacstránkových formulárov“ a následnej zmene v číselníkoch mohol vo výnimočných prípadoch vynulovať počet dní poskytovania služieb. („Kontrola údajov“ však chybné údaje vždy opravila.)