DOPRAVA 1.1.3 nová verzia

  • dávka liekov 751b (vytvárajú ju dopravy RZP/RLP) je upravená podľa 9. novely metodického usmernenia ÚDZS číslo 5/2015
  • nová funkčnosť umožňuje zmeniť nielen masku kódu NS ale aj upraviť kódy v číselníku podľa nej. Ak sa v konfigurácii na stránke Iné zmení Formát kódu NS tým spôsobom, že sa zamenia alebo premiestnia oddeľovače (prípadne úplne vypustia), program zmenu následne prenesie aj do číselníka nákladových stredísk
  • oprava zostavy 145 – Prehľad spotreby PHM po FS, pri zostavení za viac mesiacov sa zostatky nesčítavajú, ale zodpovedajú počiatočnému resp. koncovému stavu z daných období.
  • oprava zostavy 109 – Sumárny prehľad po FS…, odstránenie duplicitného zobrazenia vozidiel, vykonávajúcich viacero typov prevozov
  • zrevidované všetky zostavy, skontrolovaný dizajn a obsah zostáv
  • nový test konzistencie číslo 38 Kontrola Jázd – nekompletné kontroluje nekompletné jazdy a ich žiadanky a vypisuje chybu, ak k nekompletnej jazde sú priradené žiadanky so zadanou ZP. Takéto žiadanky totiž nebudú vykázané do ZP. Jazdu treba pred exportom dávok „skompletizovať“, teda doplniť dátum a čas príjazdu a/alebo odjazdené kilometre.