ENERGIE 5.00 - nová verzia

Nová verzia 5.00 prináša tieto zmeny:

 • program ENERGIE je “preklopený” do prostredia Windows (v programovacom jazyku Microsoft Visual Foxpro 9), korektne spolupracujúci so všetkými verziami Windows XP, Vista a Windows 7, 8 a 10.
 • nový spôsob tlače s možnosťou výberu tlačového manažéra (jednoduchý a komfortný), ktoré sú integrované priamo do programu. Komfortný manažér umožňuje tiež export do XLS, PDF a RTF formátu. Externý program DosPrint pre staršie verzie možno vypnúť prípadne odinštalovať
 • kompletné ovládanie myšou (ktoré ale vôbec neodporúčam, pretože pri “našom” štýle práce viac zdržuje ako pomáha). Ovládanie klávesnicou je zachované v tom rozsahu, ako ste zvyknutý z DOS verzií a ako je len vo Windows možné
 • integrovaný vlastný komprimačný program, netreba žiaden ďalší externý (Pkzip, Rar alebo Arj.)
 • súčasťou inštalácie je aj program TeamViewerQS_sk.exe (jeho licenciu sme pre tento účel zakúpili), ktorý nám uľahčí opravy a úpravy Vašej inštalácie pomocou priameho napojenia sa na Váš počítač cez internet
 • užívateľské prostredie je čo najpodobnejšie “starému” programu, ovládanie programu (F2, F4, F8 atď.) je naprosto rovnaké
 • program je naďalej nesieťový
 • inštalácia samotného programu je úplne nová, plne “windowsovská”, inštalačným súborom je len jeden, setup.exe. Ak Vám vyhovuje inštalácia nových ENERGIÍ do adresára C:\HIS\ENERGIE.500 na Váš počítač, na úspešné nainštalovanie programu aj podporných knižníc Vám stačí pár Enterov. Cieľový adresár si pravdaže počas inštalácie môžete zmeniť. Zástupcu programu na ploche (ikonku ENERGIE 500) aj v ponuke Štart vyrobí samotná inštalácia. Takisto sa vytvorí záznam v zozname všetkých nainštalovaných programov (Ovládací panel - Pridanie alebo odstránenie programov).

Oproti poslednej verzii v DOSe (3.00) majú nové ENERGIE navyše:

 • pridaná možnosť zadávať náklady (faktúry) nielen na vodné, ale aj stočné a odvod zrážkovej vody (zrážkovú vodu len vo voľbe Naklady-Na Fakturačné miesta-Vody). Stočné sa rozratáva presne ako vodné (teda podľa údajov z rozdeľovníka vody), ale zrážková voda sa rozratáva podľa podlahovej plochy miestností jednotlivých NS, uvedenej v čáselníku miestností (preto je vhodné, aby každé NS, ktoré figuruje v zariadení, malo priradenú aspoä jednu miestnosť).
 • v súvislosti s predchádzajúcim bodom pridané nové konfiguračné parametre pre kódy hospodárskych ukazovateľov a čísel účtov pre stočné a zrážkovú vodu. Po nainštalovaní programu si nové parametre opravte podľa Vášho CENTRALu.
 • nový export do účtovnístva pre zaradenia s vnútropodnikovým hospodárením

Po nainštalovaní:

Pri prvom spustení sa program štandardným spôsobom pýta na druh inštalácie (Nová alebo Prevod zo starej verzie, ten je možný len z verzie 3.00). Následne sa zobrazí obrazovka pre licenčné číslo (použite číslo z verzie 3.00) a pre heslo SUPERVIZORA (nezabudnite ho, bude to jediné platné užívateľské heslo do Vašich nových ENERGIÍ.).

Program následne prevezme údaje z označeného adresára a ponúkne Vám prihlásenie do programu. Privíta Vás úvodná obrazovka s identifikáciou programu.

Rozloženie volieb v menu je identické so staršími verziami až na položky, ktoré v novej verzii vypadli (napr. System-Konfiguracia-Tlaciarne) alebo naopak pribudli (System-Informacie-Napoveda, Funkcie-Zmena CP atď.).

Po úspešnom prvom vstupe do programu odporúčam skontrolovať správnosť nastavenia diakritiky v jednotlivých tabuľkách programu. Začať treba číselníkmi a vizuálne skontrolovať správnosť a čitateľnosť textu. Ak by bol text s diakritikou (mäkčene a dľžne) nečitateľný, resp. nesprávne zobrazený, treba vyskúšať funkciu Zmena CP. Funkcia umožňuje zmenu nastavenia kódovej stránky – anglicky Code Page, preto CP, (jednoducho povedané spôsob zobrazenia „slovenských“ znakov – č, š, ť, ľ apod.). Aktuálne nastavenie (číslo CP) vidno pri použití tejto funkcie na druhej obrazovke v nadpise okna s výberom kódovej stránky (alebo po spustení System-Informacie-System alebo Ctrl+Y na poslednom riadku vyvolanej obrazovky). Podrobný popis funkcie nájdete v jej popise v Napovede k programu (F1). Takto odporúčam skontrolovať všetky tabuľky (nielen číselníky, ale aj rozdeľovníky apod.) a po takejto kontrole dát možno začať s programom pracovať.

Napriek všetkej našej práci i práci testovacích užívateľov sa pri hromadnom nasadení ENERGIÍ môžu ešte vyskytnúť „drobnosti“, ktoré ale určite nebudú mať vplyv na funkčnosť programu, skôr na jeho vizáž a správanie. Za tieto sa už vopred ospravedlňujem a budem sa ich snažiť, čo najskôr po Vašom oznámení odstrániť.

Dúfam, že výsledok našej práce oceníte a bude Vám slúžiť aspoň tak dobre, ako „starý“ program.