PRÁČOVŇA 2.50 - nová verzia

V programe boli upravene tlačové zostavy zobrazujúce už iba menu EUR. O tom, kedy sa majú začať tlačiť už tieto zostavy namiesto duálnych, hovorí parameter “Dátum ukončenia duálneho režimu” vo voľbe “Systém - Konfigurácia - Euro parametre”. V novej verzii 2.50 je prednastavený na 31.01.2010. V prípade potreby je ho možné zmeniť na ľubovoľný dátum.