SAZA 2.4.3 – nová verzia

  1. Zdravotné údaje
    • Lieková karta bola upravená tak, aby podávanie liekov pri akomkoľvek type ordinácie bolo, pokiaľ je to možné, zobrazené v stĺpcoch ráno, dopol., obed, popol., večer, noc.
    • Ak sa začne u daného klienta a lekára používať evidencia nálezov, tak sa dátumy/časy posledného vyšetrenia a nasledujúcej kontroly evidované v hlavičke lekára budú automaticky aktualizovať podľa najmladšieho zadaného nálezu (vyšetrenia) a nemožno ich ručne meniť.
    • Keď sa klientovi nahráva nový lekár, nález alebo očkovanie, program ponúka možnosť k záznamu automaticky pripojiť pripomienku na dátum nasledujúcej kontroly, resp. očkovania. Jej termín sa automaticky synchronizuje s dátum a časom kontroly v príslušnom vyšetrení/náleze resp. s dátumom nasledujúceho očkovania.