ENERGIE 5.60 - 1. aktualizácia

Aktualizácia 5.61 obsahuje:
- oprava konfiguračného parametra Dlzka cisla uctu
- automatické stiahnutie licenčné=ho súboru _licen.dbf z internetu, ak chýba