CENTRÁL 1.0.0 - Windows

Nová sieťová, viacužívateľská verzia Centrálu, ktorú možno spúšťať na 64 aj 32 bitových verziách Windows bez potreby DOS emulátoru.
Zmenený spôsob práce založený na oknách (formulároch s viacerými stránkami), ktoré možno ovládať myšou pomocou panelu funkcií, ale aj klasicky cez funkčné klávesy.
Zjednodušené a zrýchlené vyhľadávanie, filtrovanie a usporiadanie údajov podľa ľubovoľných kritérií.
Centrálna evidnecia hodnôt všetkých hospodárskych ukazovateľov (nákladových, výnosových i nefinančných).
Pôvodný originálny spôsob výpočtu réžií podľa ľubovoľných kritérií a rozvrhových základní bol doplnený o kompenzáciu zaokrúhľovacích rozdielov.
Možnosť spájať NS do ľubovoľných skupín, vypočítavať vlastné odvodené hospodárske ukazovatele a zobrazovať ich v tlačových zostavách.
Prepracovaný spôsob tvorby prehľadov - možnosť alternatívne zaradiť do toho istého prehľadu rôzne organizačné jednotky (jednotlivé NS, skupiny NS, HS…) a ukazovatele (základné, kumulované, pomerové…).
Vytváranie vlastných užívateľských prehľadov - klasické (za dané obdobie) i vývojové (porovnávajúce údaje za viacero mesiacov, štvrťrokov, rokov apod.).
Vyhľadávanie priamo v prehľadoch.
Export údajov z tlačových zostáv (ale aj zdrojových dát, z ktorých sú vytvorené) do súborov vo formátoch XLS, DBF, CSV, PDF.
Interný de/komprimačný modul pre vytváranie záloh v ZIP formáte.
TeamViewerQS pre poskytovanie vzdialenej podpory cez internet.