ENERGIE 5.60 - 2. aktualizácia

  • oprava výpočtu zostavy Sumar - A4 (plocha miestnosti)
  • oprava kontroly verzie programu
  • úprava výstupných súborov exportov