CENTRAL 3.70 - DOS - aktualizácia programu

V číselníku hospodárskych ukazovateľov bolo umožnené zadávanie vnútropodnikových účtov (8xx a 9xx). Doplnený bol Export réžií za aktuálny mesiac podľa jednotlivých NS a vnútropodnikových účtov vo formáte .DBF vhodnom pre import do účtovníctva LEA-Uafalan ako aj vo formáte .XLS.