SAZA 1.5.0 - nová verzia

  1. Do agendy testy, boli doplnené:
    • Index telesnej hmotnosti (BMI – Body Mass Index) – jednoduchý spôsob stanovenia miery obezity či podvýživy na základe telesnej hmotnosti a výšky. Vypočíta sa ako telesná hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou telesnej výšky v metroch (BMI = kg / m<sup>2</sup>).
    • Glasgowská stupnica hĺbky bezvedomia (GCS – Glasgow Coma Scale) – posudzuje stav vedomia na základe dosiahnutého stupňa odpovede (reakcie) na 3 podnety. Posudzuje sa otvorenie očí, hlasový a motorický prejav. Uvedené testy sú pridané aj medzi číselníky a v prípade potreby ich možno čiastočne upraviť a to aj vrátane slovného hodnotenia.
  2. Doplnené bolo číslovanie aktivít a činností vo funkčnom geriatrickom indexe.
  3. Zväčšený bol rozsah položiek v prehľade Počty obyvateľov po dňoch (Denný záznam o počte obyvateľov a stravovaných osôb).
  4. Odstránená bola chyba pri ukončení pobytu.