Údržba

Aktualita Dátum
ÚDRŽBA 1.1.0 22. máj 2023
ÚDRŽBA 1.0.0 - Windows 11. november 2022